سرگیجه

«سرگیجه»، به نوبه خود بیماری نیست، بلکه یک علامت است که ممکن اس…

انحراف تیغۀ بینی

تصور اکثر افراد از "انحراف تیغۀ بینی" کج بودن ظاهر بینی است حال آن…

استروبوسکوپی حنجره

استروبوسکوپی حنجره چیست؟ استربوسکوپی بهترین راه برای ارزیابی اختلالات…

پارگی پرده گوش

گوش خارجی از گوش میانی توسط پرده گوش ، جدا می شود . به این پرده “…

سرطان گلو

تومور بدخیمی است که از سلول‌هایی که از غشای مخاطی که داخل گل…

خرخر کردن چیست؟

خرخر صدایی است که بر اثر ارتعاش بافت های نرم در عقب دهان ایجاد می…